Verborgen gebreken bij koop-verkoop van onroerende goederen

€ 110,00
Exclusief belasting

In dit webinar staat de spreker stil bij de actuele tendensen inzake verborgen gebreken bij verkoop van onroerend goed. Aan de hand van recente rechtspraak komen de verschillende aspecten van het leerstuk aan bod: de korte termijn, de remedies en de links met andere juridische figuren waarop de verongelijkte koper zich zou kunnen proberen te beroepen. Dit alles met aandacht voor het nieuwe verbintenissenrecht. 

Spreker: mr. Bart Van Baeveghem

Accreditatie:

OVB: 2 uren (geldig tot 18/10/2024)

BIV: 2 uren 

Aantal

In dit webinar staat de spreker stil bij de actuele tendensen inzake verborgen gebreken bij verkoop van onroerend goed. Aan de hand van recente rechtspraak komen de verschillende aspecten van het leerstuk aan bod: de korte termijn, de remedies en de links met andere juridische figuren waarop de verongelijkte koper zich zou kunnen proberen te beroepen. Dit alles met aandacht voor het nieuwe verbintenissenrecht. 

Bart Van Baeveghem is advocaat te Dendermonde en praktijkassistent voor het opleidingsonderdeel goederenrecht aan de UGent.

lexduranl_20231018_2