Het Verhoor

€ 110,00
Exclusief belasting

Het verhoor is is hoe langer hoe meer één van de belangrijkste momenten in het strafrechtelijk onderzoek. Afgelegde verklaringen kunnen een bijzonder grote impact hebben op de eindbeslissing van een rechtbank. Met Salduz werd het laatste decennium een sterk kader gecreëerd om ervoor te zorgen dat de rechten van verdediging tijdens het verhoor worden gerespecteerd. 

Spreker: mr. Bart Vosters

Accreditatie:

OVB: 2 uren (geldig tot 24/10/2024)

Aantal

Het verhoor is is hoe langer hoe meer één van de belangrijkste momenten in het strafrechtelijk onderzoek. Afgelegde verklaringen kunnen een bijzonder grote impact hebben op de eindbeslissing van een rechtbank. Met Salduz werd het laatste decennium een sterk kader gecreëerd om ervoor te zorgen dat de rechten van verdediging tijdens het verhoor worden gerespecteerd. Deze webinar staat stil bij de laatste evoluties op gebied van de bijstand bij en het verloop van een verhoor.

Bart Vosters is sinds 1997 advocaat en heeft zich gedurende zijn ganse carrière toegelegd op strafrecht. Hij is medevennoot in het strafrechtkantoor Crimilex, lid van de vakgroep strafrecht van de Antwerpse balie en is nauw betrokken bij o.a. de ontwikkeling van het (nieuwe) salduzweb. Hij is ook een van de docenten bij de Supralat-opleiding.

lexduranl_20231123_2