Kruispunten tussen goederen en verbintenissen

€ 110,00
Exclusief belasting

Zowel het goederenrecht als het verbintenissenrecht werden in het nieuw BW grondig hertekend. In dit webinar zullen we stilstaan bij een aantal thema’s die zich bevinden op het kruispunt tussen de twee vakgebieden. 

Spreker: mr. Bart Van Baeveghem 

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 07/12/2024

Aantal

Zowel het goederenrecht als het verbintenissenrecht werden in het nieuw BW grondig hertekend. In dit webinar zullen we stilstaan bij een aantal thema’s die zich bevinden op het kruispunt tussen de twee vakgebieden. Zo zullen we onder meer behandelen: de grens tussen persoonlijke verbintenissen en erfdienstbaarheden, de zgn. kwalitatieve verbintenissen, de nuance tussen bindende werking en tegenwerpelijkheid, de status van de huurder huur en de vruchtgebruiker en dit alles mede aan de hand van voorbeelden en rechtspraak. 

Bart Van Baeveghem is advocaat te Dendermonde en praktijkassistent voor het opleidingsonderdeel goederenrecht aan de UGent.

lexduranl_20231207_1