De modaliteiten en de fiscaliteit van de levensverzekering

€ 110,00
Exclusief belasting

Een levensverzekering: een ingewikkeld, maar interessant instrument? De belegging in een verzekeringscontract heeft uiteraard vermogensrechtelijke gevolgen, maar wat betekent dit concreet bij een echtscheiding, relatiebreuk of overlijden?

Spreker: mr. Elisabeth Janssens

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 05/12/2024
ITAA: 2 uren

In samenwerking met LEA-Uitgevers

Aantal

Een levensverzekering: een ingewikkeld, maar interessant instrument? De belegging in een verzekeringscontract heeft uiteraard vermogensrechtelijke gevolgen, maar wat betekent dit concreet bij een echtscheiding, relatiebreuk of overlijden? Wat zijn de spelregels die voorzien worden door het huwelijksvermogens- en erfrecht? Naast de burgerrechtelijke mogelijkheden die het instrument van de levensverzekering creëert, spelen de fiscale gevolgen een grote rol. In dit seminarie wordt ingegaan op de draagwijdte van de fictiebepaling inzake levensverzekeringen enerzijds en de fiscale behandeling van bepaalde constructies anderzijds (zoals de verzekeringsgift, de schenking voorafgaandelijk aan de onderschrijving van een levensverzekeringscontract, de levensverzekering afgesloten op twee verzekerde hoofden en kanscontracten met als voorwerp levensverzekeringscontracten of de belegging door een maatschap in een levensverzekeringscontract). 

Elisabeth Janssens is advocate bij Cazimir advocaten en legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Daarnaast is zij verbonden als praktijkassistent aan de Universiteit Gent in de materie vermogensplanning. Elisabeth begeleidt cliënten bij hun vermogensplanning en besteedt veel aandacht aan hun individuele wensen en bekommernissen.

lexduranl_20231205_3