Meldingsplicht voor cijferberoepers

€ 110,00
Exclusief belasting

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de diverse meldingsplichten waaraan de accountant of belastingadviseur in eigen naam of in naam van de vertegenwoordigde belastingplichtige moet voldoen.

€77 met KMO-portefeuille

Datum: 21 februari 2024 - 12u00 - 14u00

Sprekers:  Bart Van Coile

Accreditatie:

ITAA: 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

in samenwerking met LEA-uitgevers

Aantal

lexduranl_20240221_1