EHBO bij (IT-)strafzaken

€ 110,00
Exclusief belasting

Tijdens dit webinar Joris Lambrechts en Julie Petersen verschillende onderwerpen toelichten waaraan een ondernemer moet denken wanneer die wordt geconfronteerd met fraude, als slachtoffer of als verdachte. De sprekers vertrekken hierbij van juridische principes om zo praktische tips mee te geven over het volgende: - het belang van snel en adequaat handelen...

Sprekers: Joris Lambrechts & Julie Petersen

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 19/03/2025
IBJ: 2 uren

in samenwerking met LEA-uitgevers

Aantal

Tijdens dit webinar Joris Lambrechts en Julie Petersen verschillende onderwerpen toelichten waaraan een ondernemer moet denken wanneer die wordt geconfronteerd met fraude, als slachtoffer of als verdachte. De sprekers vertrekken hierbij van juridische principes om zo praktische tips mee te geven over het volgende: - het belang van snel en adequaat handelen ter vrijwaring van bewijs à charge en à decharge; - een correct begrip van de juridische kwalificatie van de feiten waarvan men slachtoffer is of waarvoor men vervolgd wordt; - hoe de al ontstane schade beperken en nieuwe aansprakelijkheden voorkomen; - tot welke instantie, in welk land en op basis van welk argument richt men zich voor een optimaal resultaat. Bij al het bovenstaande houden de sprekers rekening met de toenemende digitalisering van onze maatschappij en dus ook de criminaliteit die daarmee gepaard gaat.

Joris Lambrechts behaalde zijn master in de Rechten (Universiteit Antwerpen) in 2009. Hij heeft een uitgebreide expertise opgebouwd, onder meer bij Waeterinckx Advocaten, en is nu Manager Compliance & Forensics bij Finvision. Joris staat cliënten bij in diverse materies gerelateerd aan ethisch en duurzaam ondernemen, compliance (wettelijk ondernemen) en private fraude onderzoeken.

Julie Petersen specialiseert zich in het straf- en het strafprocesrecht, meer specifiek in alle facetten van het ondernemingsstrafrecht met een bijzondere interesse voor cybercriminaliteit. Na het afronden van haar bachelor Toegepaste Taalkunde (Frans en Italiaans – KU Leuven, 2014), behaalde Julie in 2018 met grote onderscheiding haar master in de Rechten (Universiteit Antwerpen). In datzelfde jaar ging zij aan de slag bij Waeterinckx Advocaten. Sinds september 2022 is Julie tevens als deeltijds assistent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven.

lexduranl_20240319_2