Rooilijnen: de doorwerking in het omgevingsrecht

€ 110,00
Exclusief belasting

In dit webinar besteden de sprekers aandacht aan de doorwerking van de rooilijn in het omgevingsrecht. De rooilijn beoogt de vaststelling van de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aanpalende percelen.

Sprekers: Ive Van Giel en Tjörven Masil

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 26/03/2025
BIV: 2 uren
IBJ : 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

in samenwerking met LEA-uitgevers

Aantal

In dit webinar besteden de sprekers aandacht aan de doorwerking van de rooilijn in het omgevingsrecht. De rooilijn beoogt de vaststelling van de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aanpalende percelen. In de praktijk, voornamelijk in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen, zijn er geregeld discussies over hoe met de rooilijnen moet worden omgegaan. Is het wel of niet noodzakelijk om een gewestelijk of gemeentelijk rooilijnplan aan te nemen? Wat zijn de juridische gevolgen van rooilijnen? Nu het Rooilijnendecreet en het Gemeentewegendecreet (in combinatie met het Omgevingsvergunningsdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) reeds meerdere jaren in werking zijn, is het zinvol om na te gaan hoe de rechtspraak en de praktijk vandaag wel of niet efficiënt deze regelgeving hanteren of kunnen hanteren. 

Ive Van Giel is partner bij advocatenkantoor Agio Legal. Hij is expert inzake vastgoedontwikkeling, vastgoedtransacties en litige, met een focus op publiek- en bestuursrecht in de meest ruime zin. Hij heeft ruim 17 jaar ervaring in (inter)nationale advocatenkantoren in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren.

Tjörven Masil is advocaat bij Agio Legal. Binnen het Agio-team strekt zijn specialisatie zich uit tot alle aspecten van het publiek- en bestuursrecht en vastgoedontwikkeling. Hij adviseert en begeleidt ondernemingen, overheden en particulieren bij de verschillende procedures betreffende publiek- en bestuursrecht.

lexduranl_20240326_1