Bedrijfsvoorheffing

€ 110,00
Exclusief belasting

De bedrijfsvoorheffing is een voorheffing die door o.a. werkgevers en vennootschappen verschuldigd is op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders. Ook pensioenen, vervangingsinkomsten, onderhoudsuitkeringen betaald aan niet-inwoners, inkomsten in het kader van de deeleconomie … zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

€79 met KMO-portefeuille

Datum:27 mei 2024 - 12u00 - 14u00 
OPGELET, NIEUWE DATUM: 22 oktober 2024 - 12u00 - 14u00 


Spreker(s): Pieter Debbaut

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 12/03/2025
ITAA: 2 uren 
BIV: 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

De bedrijfsvoorheffing is een voorheffing die door o.a. werkgevers en vennootschappen verschuldigd is op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders. Ook pensioenen, vervangingsinkomsten, onderhoudsuitkeringen betaald aan niet-inwoners, inkomsten in het kader van de deeleconomie … zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Hoe wordt de BV berekend? Welke elementen hebben een impact op de berekening? Welke verminderingen/vrijstellingen kunnen worden genoten … 

Pieter Debbaut is Tax Advisor bij Liantis. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de Belastingsgids, en een vaak gevraagd spreker voor fiscale seminaries.

lexduranl_20241022_1