Gezinsfiscaliteit – gebroken en wedersamengestelde gezinnen: fiscale valkuilen na scheiding.

€ 110,00
Exclusief belasting

Doorheen de jaren werden de fiscale regels inzake de personenbelasting meer en meer afgestemd op de realiteit dat veel gezinssamenstellingen afwijkend zijn van het klassieke concept van de twee gehuwden met uitsluitend gezamenlijke kinderen

€79 met KMO-portefeuille

Datum: 7 juni 2024 - 12u00 - 14u00 

Spreker(s): Anne Mieke Vandekerkhove

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 07/06/2025
ITAA: 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

Doorheen de jaren werden de fiscale regels inzake de personenbelasting meer en meer afgestemd op de realiteit dat veel gezinssamenstellingen afwijkend zijn van het klassieke concept van de twee gehuwden met uitsluitend gezamenlijke kinderen. In dit kader kunnen we onder meer wijzen op het fiscaal co-ouderschap (dat een verdeling van de toeslag op de belastingvrije som toelaat) en de aftrek van onderhoudsgelden betaald voor de kinderen die deel uitmaken van het gezin van de andere ouder. Voor veel belastingplichten zijn de verschillende regels en hun toepassingsvoorwaarden niet duidelijk, en rijzen grote vragen inzake de fiscale gevolgen van de keuzemogelijkheden waarover zij desgevallend beschikken. In dit webinar wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de gezinsfiscaliteit, op de aandachts- en pijnpunten van de verschillende opties, en wordt aan de hand van een aantal casussen geïllustreerd welke de fiscale implicaties van de verschillende mogelijke scenario’s kunnen zijn.

Anne Mieke Vandekerkhove bouwde haar praktijkervaring op binnen de financiële sector en binnen een big 4-kantoor. Ze combineert haar praktische insteek met een academische achtergrond, die voortvloeit uit haar rol als onderzoeker bij de KULeuven.

lexduranl_20240607_1