Deontologie voor advocaten: een relikwie of een troef, Topics voor modernisering.

€ 152,89
Exclusief belasting

Deontologie wordt elke dag toegepast, maar krijgt als rechtsdomein doorgaans minder studie-aandacht dan andere domeinen. Het respecteren van de deontologische regels van de advocaat is fundamenteel voor een eerlijk verloop van ieder dossier. De deontologie is een geheel van rechtsregels over de onderlinge verhoudingen tussen de advocaten, de loyale rechtspleging, de verhoudingen met de rechtbank, maar ook over de fair-play en het vertrouwen in de advocatuur waarop de partijen en de samenleving moeten kunnen rekenen. Maar de deontologie gaat ook over de plaats van de advocaat in de markt, over zijn organisatie en de samenwerkingsvormen die zijn praktijk kan aannemen.

Sprekers: Patrick Hofströssler & Liselotte Dupont

Accreditatie:

OVB: 3 uren (geldig tot 29/01/2025)

Aantal

Deontologie wordt elke dag toegepast, maar krijgt als rechtsdomein doorgaans minder studie-aandacht dan andere domeinen. Het respecteren van de deontologische regels van de advocaat is fundamenteel voor een eerlijk verloop van ieder dossier. De deontologie is een geheel van rechtsregels over de onderlinge verhoudingen tussen de advocaten, de loyale rechtspleging, de verhoudingen met de rechtbank, maar ook over de fair-play en het vertrouwen in de advocatuur waarop de partijen en de samenleving moeten kunnen rekenen. Maar de deontologie gaat ook over de plaats van de advocaat in de markt, over zijn organisatie en de samenwerkingsvormen die zijn praktijk kan aannemen. Een aantal deontologische topics zullen besproken worden, rekening houdende met de uitdagingen waarvoor het beroep staat: de concurrentie met andere beroepen, de kijk van de jongere generatie of de toepassing van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie.

Patrick Hofströssler is vennoot en voorzitter van het kantoor EUBELIUS. Hij was bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies, Directeur van diens Studiedienst en lid van de raad van de Orde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel. Hij is professor aan de VUB. Hij schreef op vraag van minister van Justitie Koen Geens samen met Patrick Henry het rapport Toekomst van het advocatenberoep. Hij spreekt regelmatig op studiedagen en levert bijdragen aan juridische publicaties.

Liselotte Dupont is advocaat te Brussel. Zij werkt bij Clifford Chance in het litigation en dispute resolution departement en specialiseert zich in het procesrecht. Ze behaalde een LLM aan de Universiteit van Cambridge (Fayat scholar). Voorheen was ze praktijkassistente aan het Instituut voor Internationaal Privaatrecht aan de UGent en praktijkassistente Gerechtelijk recht aan de UAntwerpen. Tijdens haar baliestage maakte ze deel uit van De Conferentie bij de balie van de provincie Antwerpen.

lexduranl_20231229_1