Successieplanning met zorgenkinderen

€ 110,00
Exclusief belasting

Ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben, zijn doorgaans bezorgd over de toekomst van hun zorgenkind. Kunnen zij ervoor zorgen dat na hun overlijden de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van hun zorgenkind nog worden behartigd? Een planning op maat is essentieel en creëert gemoedsrust bij de ouders. 

€79 met KMO-portefeuille

Datum: 03/06/2024 12u-14u
Opgelet, nieuwe datum: 03/12 - 12u00 - 14u00

Sprekers: Elisabeth Janssens

Accreditatie:

OVB: 2 uren (erkend tot 28/03/2025)
BIV
: 2 uren
ITAA: 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

Ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben, zijn doorgaans bezorgd over de toekomst van hun zorgenkind. Kunnen zij ervoor zorgen dat na hun overlijden de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van hun zorgenkind nog worden behartigd? Een planning op maat is essentieel en creëert gemoedsrust bij de ouders. 

Sommige ouders zijn op zoek naar beschermingsmaatregelen die waarborgen dat het erfdeel van het zorgenkind wordt besteed aan de verzorging van het kind en na hun overlijden niet zal worden verkwist. Zo biedt de oprichting van een bijzondere juridische controlestructuur de mogelijkheid om te bepalen hoe het vermogen moet worden besteed. Daarnaast is het ook mogelijk om een bewindsclausule op te nemen in een schenking of testament op basis waarvan een bewindvoerder zal instaan voor het beheer van het vermogen dat ingevolge de schenking of het testament zal toekomen aan het zorgenkind. 

Tot slot is het van belang om ook de erfopvolging van het zorgenkind zelf op voorhand te regelen. Via een restlegaat kan u bekomen dat het resterende gedeelte van het geërfde vermogen fiscaal voordelig overgaat, bijvoorbeeld op de broer(s) en zus(sen) van het zorgenkind.

Elisabeth is advocaat-civilist bij Cazimir en legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Elisabeth is tevens verbonden als praktijkassistent aan de Universiteit Gent in de materie vermogensplanning. Elisabeth is gespecialiseerd in het familiaal vermogensrecht. Zij begeleidt cliënten bij hun vermogensplanning en besteedt veel aandacht aan hun individuele wensen en bekommernissen. Daarnaast legt Elisabeth zich toe op vermogensrechtelijke procedures, meer in het bijzonder op vereffening-verdelingen van huwelijksvermogensstelsels en nalatenschappen. Ten slotte kent zij de do's en don'ts van de successieplanning met levensverzekeringen vanbinnen en vanbuiten. Zij is auteur van vele bijdragen omtrent deze topics en een veelgevraagd spreker.

lexduranl_20241203_4