Informatieplichten bij verkoop van onroerend goed

€ 110,00
Exclusief belasting

Niettegenstaande de koop een consensueel contract is, schrijft de wetgever tal van informatieplichten voor die de koper van onroerend goed moeten geruststellen. De sancties van al deze informatieplichten zijn niet steeds dezelfde. In dit webinar staat de spreker aan de hand van recente rechtspraak stil bij de belangrijkste informatieplichten en hoe deze in de praktijk worden toegepast.

Sprekers:  Bart Van Baeveghem

Accreditatie:

OVB: 2 uren (geldig tot 08/03/2025)
BIV: 2 uren

Aantal

Niettegenstaande de koop een consensueel contract is, schrijft de wetgever tal van informatieplichten voor die de koper van onroerend goed moeten geruststellen. De sancties van al deze informatieplichten zijn niet steeds dezelfde. In dit webinar staat de spreker aan de hand van recente rechtspraak stil bij de belangrijkste informatieplichten en hoe deze in de praktijk worden toegepast.

Bart Van Baeveghem is advocaat te Dendermonde en praktijkassistent voor het opleidingsonderdeel goederenrecht aan de UGent.

lexduranl_20231025_1