Actualia strafprocesrecht - Deel I

€ 110,00
Exclusief belasting

Het eerste deel van dit webinar bestaat uit 2 delen. In een eerste deel wordt ingezoomd op conclusietermijnen in strafzaken. De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, beter bekend als de Potpourri II-wet, introduceerde in de strafprocedure een systeem van dwingende ...

Sprekers: Jacques Vandeuren

Accreditatie:

OVB: 2 uren (erkend tot 14/03/2025)

Aantal

Het eerste deel van dit webinar bestaat uit 2 delen. In een eerste deel wordt ingezoomd op conclusietermijnen in strafzaken. De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, beter bekend als de Potpourri II-wet, introduceerde in de strafprocedure een systeem van dwingende conclusietermijnen.  Conclusietermijnen zijn intussen dan ook sterk ingeburgerd in strafzaken. De basisprincipes zijn verankerd in artikel 152 Sv. Dit scharnierartikel is evenwel niet altijd van toepassing. Bovendien werd er in de praktijk ook een specifieke invulling aan gegeven. Tijd dus om even stil te staan bij de relevante rechtspraak inzake conclusietermijnen aan de hand van de volgende vragen: kan de rechter weigeren? is de vordering tot verbeurdverklaring een conclusie? Wat in geval van laattijdige neerlegging of mededeling? Enz.

In een tweede deel passeren enkele vragen inzake bewijs in strafzaken de revue. In het licht van het recht op een eerlijk proces en onder invloed van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens krijgen onze hoven en rechtbanken voortdurende nieuwe twistpunten te verwerken. De grenzen inzake bewijs in strafzaken worden voortdurend afgetast en verlegd. In dit deel wordt dan ook gefocust op de huidige tendensen aan de hand van recente rechtspraak. O.a. Antigoon, verdwijning van bewijs, horen van getuigen, enz. komen hierbij aan bod.

Jacques Vandeuren is advocaat en partner bij het Brusselse advocatenkantoor Vansteenkiste & Vandeuren Advocaten Avocats (VVAA Law). Jacques focust zich op strafrechtelijke verantwoordelijkheid, voornamelijk in een ondernemingscontext. Jacques is advocaat aan de Balie Brussel sedert augustus 2006. Daarnaast was hij ook praktijkassistent aan de KULeuven van september 2010 tot september 2016. Intussen is hij regelmatig gastspreker of -docent in onderwerpen die aanleunen bij zijn praktijk. Hij is tevens auteur van diverse bijdragen in juridische tijdschriften. Hij is tot slot houder van het getuigschrift ‘Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’.

lexduranl_20240314_1