De nieuwe Vlaamse pachtregels!

€ 110,00
Exclusief belasting

De nieuwe Vlaamse pachtregels! Sinds 1 november 2023 gelden in Vlaanderen de nieuwe Vlaamse pachtregels volgens het “Pachtdecreet”. We geven tijdens de Webinar een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die er sindsdien gelden.

€79 met KMO-portefeuille

Datum: 07 mei 2024 - 12u00 - 14u00 

Spreker(s): Solange Tastenoye

Accreditatie:

OVB: 2 uren aangevraagd tot 07/05/2025
ITAA: 2 uren 
BIV: 2 uren in aanvraag
FSMA: 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

De nieuwe Vlaamse pachtregels! Sinds 1 november 2023 gelden in Vlaanderen de nieuwe Vlaamse pachtregels volgens het “Pachtdecreet”. We geven tijdens de Webinar een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die er sindsdien gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot opmaak van een schriftelijk contract, de opzeg voor verkoop, voor natuurrealisatie en bebossing, de opzeg van de gepensioneerde pachter, enz…Maar er wordt ook aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de pachtregels. Hieraan werd op zich niets aangepast door het Pachtdecreet, maar in de praktijk brengt het de laatste tijd vaak strubbelingen mee tussen verpachter en pachter. De rechtspraak ter zake is dan ook veelvuldig. Dit alles zal toegelicht worden tijdens de Webinar. 

Solange Tastenoye werkt als zelfstandig juriste en heeft een jarenlange ervaring betreffende adviesverlening omtrent pacht aan eigenaars/verpachters en landbouwers/pachters.

lexduranl_20240507_1