Asset of share deal: een praktische vennootschapsrechtelijke en fiscale leidraad voor de aanpak van uw M&A-dossier

€ 110,00
Exclusief belasting

De sprekers geven u een overzicht van de kenmerken van de share deal (overdracht van aandelen) en de asset deal (overdracht van activa), waarbij ze ingaan op de voor- en nadelen van beide transactiestructuren. Daarbij worden de fiscale mogelijkheden en gevolgen besproken, zowel wat betreft het nationale als het internationale belastingregime. 

€79 met KMO-portefeuille

Datum: 29 mei 2024 - 12u00 - 14u00

Sprekers: Ferenc Ballegeer & Marijke Roelants 

Accreditatie:

OVB: 2 uren (erkend tot 29/05/2025)
ITAA
: 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

in samenwerking met LEA-uitgevers

Aantal

Dit webinar wordt gegeven door twee experten op dit gebied, Mr. Marijke Roelants (vennootschapsrecht) en Mr. Ferenc Ballegeer (fiscaal recht), beiden advocaat aan de balie van Brussel.

De sprekers geven u een overzicht van de kenmerken van de share deal (overdracht van aandelen) en de asset deal (overdracht van activa), waarbij ze ingaan op de voor- en nadelen van beide transactiestructuren. Daarbij worden de fiscale mogelijkheden en gevolgen besproken, zowel wat betreft het nationale als het internationale belastingregime. De fiscale aandachtspunten en opportuniteiten van onroerend goed in een vennootschap worden vermeld. Hierbij wordt stilgestaan bij constructies die al dan niet als fiscaal misbruik gekwalificeerd kunnen worden.

 

Na de bespreking van het juridisch kader, behandelen de sprekers een casestudy gebaseerd op vaak voorkomende KMO-transacties.

De sprekers zullen stap voor stap door het transactieproces gaan, beginnend met vertrouwelijkheidsovereenkomsten en LOI's tot aan closing. Belangrijke aspecten die aan bod komen zijn:

de invloed van de keuze tussen een asset of share deal op het due-diligenceproces en praktische tips voor het identificeren van fiscale risico's;

overwegingen met betrekking tot de structurering van de deal (bv. over de prijs en onroerend goed) en de fiscale implicaties daarvan;

het behoud van de sleutelpersonen van de overgenomen vennootschap via dienstverleningsovereenkomsten en aandelenopties.

 

Elke overname is uniek en vereist zorgvuldige overweging van zowel de vennootschapsrechtelijke als fiscale aspecten van de transactiestructuur. Door deel te nemen aan dit webinar krijgt u waardevolle inzichten en praktische richtlijnen die u kunt toepassen op uw eigen M&A-dossiers.

FB-tax en advocaat Ferenc Ballegeer adviseren over het belastingrecht en het relatievermogensrecht. FB-tax heeft een bijzondere expertise waar beide domeinen moeten worden afgewogen. FB-tax adviseert over de internationale aspecten. Hoogstaande en heldere adviezen vormen onze rode draad. FB-tax draagt actief bij tot internationale netwerken van advocaten en biedt dit netwerk aan haar cliënten aan. Hij werkt als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de opleiding notariaat van de VUBrussel. Marijke Roelants is reeds meer dan vijftien jaar advocaat gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en is Managing Partner van het Brussels kantoor BoldLAW. Dit advocatenkantoor heeft Belgische en internationale vennootschappen en verenigingen als cliënteel. Ze is tevens al meer dan tien jaar eindredactrice van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap–Revue pratique des sociétés (TRV-RPS).

lexduranl_20240529_2