Actueel burgerlijk bouwrecht

€ 110,00
Exclusief belasting

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
1. Nieuwe wetgeving
2. Recente rechtspraak

Spreker(s): Frank Burssens

Accreditatie:

OVB: 2 uren (erkend tot 17/04/2025)

Aantal

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
1. Nieuwe wetgeving: de buitencontractuele aansprakelijkheid van de hoofdaannemer en de onderaannemer in het licht van het nieuwe Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek,
nieuwe regels over de ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten,
de verplichte basisveiligheidsopleiding op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen,
nieuwe aanwezigheidsregistratieplicht op arbeidsplaatsen waar onderhouds- of reinigingswerken worden uitgevoerd.

2. Recente rechtspraak: veiligheid op de werf, postinterventiedossier, de architect (precontractuele informatie, controle-opdracht),
het voorrecht van de onderaannemer,
de voltooiingswaarborg uit de Wet Breyne 

Frank Burssens is advocaat-vennoot (Everest Advocaten) en gastprofessor KU Leuven. Hij behandelt in hoofdzaak dossiers aangaande bouw- en vastgoedrecht.

lexduranl_20240508_1