Het ontslag van statutairen bij lokale of provinciale besturen: een stand van zaken na het Ontslagdecreet van 16 juni 2023

110,00 €
HT
Quantité

lexduranl_20240123_2