Het nieuw burgerlijk recht voor de strafrechter

€ 110,00
Exclusief belasting

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor de positie van het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure. De mogelijkheden die het nieuw burgerlijk recht bieden, blijven tot op heden evenwel nog onderbelicht.

Spreker(s): Simon Deryckere 

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 23/02/2025

Aantal

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor de positie van het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure. De mogelijkheden die het nieuw burgerlijk recht bieden, blijven tot op heden evenwel nog onderbelicht. Daarbij zijn er ook een aantal belangwekkende evoluties die in volle ontwikkeling zijn. In de huidige webinar wordt onder meer ingegaan op: (i) het nieuw buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht; - Recentste rechtspraak Cassatie (o.a. gedwongen excuses) - Nieuw Boek 1 B.W. (verruimde vergoeding bij opzettelijke schade) - Ontwerp Boek 6 B.W. (buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht) (ii) het nieuw burgerlijk bewijsrecht; (iii) de burgerrechtelijke verjaring, in het bijzonder de recente ontwikkeling van vorderingen buiten de verjaringstermijn; (iv) de uitvoerbaarheid bij voorraad van de burgerlijke vordering voor de strafrechter.

Mr. Simon Deryckere is advocaat ondernemingsrecht bij Fellows Advocaten. Hij legt zich toe op beslechting van complexe geschillen. Hij heeft een bijzondere expertise in verbintenissenrecht en is een veelgevraagd spreker in dit domein. Hij is auteur van het boek Justice in time (Maklu), met concrete voorstellen tot verbetering van de procedures.

lexduranl_20240223_1